Vai trò và quyền hạn người dùng trong Alfresco

+Hỗ trợ

27th Sep 2014

More

Vai trò và quyền hạn người dùng trong Alfresco

  Quyền hạn người sử dụng Chủ thể (1) Điều phối viên Người dùng cộng tác Người đóng góp Biên tập viên Người sử dụng Xem không gian được mời...

+Hỗ trợ

13th Jun 2014

More

Hướng dẫn sử dụng V-ScanBook

Tải sách “Hướng dẫn sử dụng V-scan-book”  

+Hỗ trợ

09th Jun 2014

More

Hướng dẫn sử dụng V-Scan

Tải về “Hướng dẫn sử dụng V-scan Hướng dẫn sử dụng phần mềm scan miễn phí Tài liệu mô tả V-Scan Giải pháp số hóa văn bản V-Scan from Le Quang

Downloads

+Hỗ trợ

28th Mar 2014

More

Downloads

Các phần mềm miễn phí Cam-Scanner setup (1) User manual (1) Cam-Scanner setup (2) V-Scan v0.9