Alfresco_servicesCác hệ thống quản lý nội dung doanh nghiệp (Enterprise Content Management (ECM)) đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nhằm quản lý các dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc phát sinh trong đơn vị mình. Các hệ thống ECM mã nguồn mở dựa trên chuẩn mở đang trở thành nhân tố có thể thay thế các hệ ECM mã đóng thương mại.

Alfresco là một trong những hệ ECM phổ biến và mạnh nhất thế giới, Alfresco là hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở được các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng rất phổ biến hiện nay trong việc quản lý hoạt động của đơn vị mình. Alfresco cung cấp khả năng quản lý nội dung tài liệu, hợp tác, hồ sơ quản lý, kiến thức chung, quản trị nội dung web và hình ảnh… Alfresco là giải pháp quản lý toàn diện cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Alfresco cũng là hệ thống quản lý nội dung nguồn mở đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào danh sách là hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước như Joomla và Drupal.

Một số đặc điểm nổi bật của Alfresco

 • Thừa hưởng ưu thế của mã nguồn mở
 • Lưu trữ (và tích hợp) nội dung với các chuẩn hiện đại
 • Kiến trúc có thể mở rộng với các chuẩn mở
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Có cơ chế mạnh mẽ kiểm soát truy cập dữ liệu
 • Cung cấp sẵn các dịch vụ tương tác với nội dung
 • Cho phép xây dựng các tiến trình quản lý tự động
 • Cho phép tích hợp các ứng dụng khác của đơn vị, như tích hợp vào Portal, website…

Lợi ích nhận được từ Alfresco

 • Quản lý tài liệu
  • Tùy biến các metadata
  • Kiểm soát đầy đủ lịch sử
  • Chuyển đổi định dạng dữ liệu
  • Kiểm soát bảo mật và phiên bản
  • Khóa, check-in, check-out
  • Quản lý tài nguyên Web
  • Đồng bộ với thiết bị lưu trữ khác
  • Phân loại nội dung
  • Xóa mềm và phục hồi xóa nội dung
  • Cho phép thao tác trên tài liệu và lập lịch xử lý tự động
  • Cho phép tìm kiếm trên tòan bộ nội dung và tìm kiếm nâng cao
 • Quản lý cộng tác
  • Không gian nhóm
  • Kiểm soát bảo mật
  • Diễn đàn thảo luận
  • Thông báo
  • Đồng bộ qua RSS
  • Quản lý phiên bản
  • Tìm kiếm đầy đủ trên nội dung
  • Tích hợp với các hệ thống khác
  • Tính sẵn sàng, chịu lỗi và mở rộng cao
  • Quản lý nội dung hướng theo quy trình tác nghiệp
 • Các tiện ích khác
  • Nội dung web
  • Nội dung do các thiết bị ghi nhận khác (camera, scanner..)…

Một số chức năng chính của hệ thống Alfresco

 • Quản lý văn bản
 • Quản lý công văn
 • Quản lý công việc
 • Quản lý tài liệu điện tử
 • Quản lý dự án
 • Lịch cơ quan
 • Lịch cá nhân
 • Nhắc việc
 • Thư viện tài liệu
 • Quản lý khách hàng và đối tác
 • Báo cáo tuần
 • Tin nhắn nội bộ
 • Diễn đàn
 • Thư viện ảnh
 • Thông báo nội dung
 • Tin tức
 • Nhật ký thành viên
 • Liên kết website