Hệ thống hạ tầng cho ứng dụng

1. Tầng ứng dụng (phần mềm)ung dung

 • Phải có bộ lõi (lớp core) để làm nền phát triển để đảm bảo tính tập trung và lan tỏa;

 • Tầng ứng dụng phải được tách biệt hoàn toàn với dữ liệu và CSDL để đảm bảo an toàn dữ liệu là tài sản cốt lõi của cơ quan lưu trữ.

2. Tầng cơ sở dữ liệu

 • CSDL có thể quản lý và tìm kiếm được hàng chục tỷ bản ghi, tiến tới là hàng trăm tỷ.

 • databaseCSDL phải đạt tiêu chí lớn vô tận và tìm kiếm nhanh V-Archive sử dụng CSDL “NoSQL” để tìm nhanh đồng thời mọi tiêu chí như Google;

 • Tầng CSDL dễ dàng backup và có thể khôi phục dễ dàng hơn so với tầng dữ liệu, nếu có sự cố hoặc thảm họa xảy ra.

 • Để có thể khai thác nhanh chóng tại các địa phương, tỉnh thành một cách bình thường cần tổ chức CSDL phân tán.

3. Tầng dữ liệu phân tán

 • Là tầng có sức chứa lớn nhất và cần được phát triển theo hướng “nở dần” để đạt đến mức sức chứa vô tận (hàng ngàn, chục ngàn TB) nhất là với tình trạng hiện nay, khi tốc độ nở ra của kho dữ liệu sẽ lên theo cấp số nhân.

 • distribute dataTổ chức, doanh nghiệp có thể đầu tư để phát triển hạ tầng này theo tiến độ từng năm bằng phương pháp rẻ tiền để có thể phục vụ cho nhu cầu lưu trữ lớn.

 • Dữ liệu được lưu một cách thân tán phân tán (distributed data) và những dữ liệu tầng dưới (chi nhánh) nằm gần ở nơi người dùng thường xuyên nhiều nhất để có được tốc độ khai thác nhanh nhất và chiều ngược lại thì cấp cao lại ít truy cập dữ liệu ở tầng này. Chúng ta có thể hiểu như là 1 “hình tháp dữ liệu” và người dùng cấp nào thì ở gần dữ liệu cấp đó nhất.large data

 • Những dự liệu tầng dưới sẽ được tự động di cư (theo nhu cầu sử dụng) lên các tầng trên (ví dụ như cụm tỉnh/thành hoặc trung tâm) hoặc xuống dưới theo 1 số tiêu chí định sẵn để lưu trữ cấp cao và cứ như thế lên cao hơn nữa.

4. Đám mây riêng

 • Điện toán đám mây hiện nay có thể cho phép cấu hình những đám mây riêng (đám mây lưu trữ) có hiệu quả cao và có thể chia sẻ đám mây.

 • private cloud

  Đám mây có thể được phát triển từng bước, nở dần trên chiều ngang theo nhu cầu và dung lượng có thể đạt tới hàng ngàn TB một cách bình thường với chi phí không cao và có thể đầu tư theo tiến độ.