vscan

V-SCANST Phần mềm scan tự động xử lý hình ảnh

V-SCANCS Phần mềm client scan tự động

V-SCANBK Phần mềm scan sách tự động xử lý hình ảnh

Giá V-SCANST: 2.400.000 VNĐGiá V-SCANCS: 3.600.000 VNĐGiá V-SCANBK: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành:
Yêu cầu tối thiểu:
Cài đặt:
Bộ nhớ tiêu thụ:
Bản quyền:
Hoạt động:
Nâng cao:
Windows, Linux, MacOS, Android
1GB RAM, ổ đĩa 100 MB
USB hoặc qua mạng
100-300 MB
Thử miễn phí. Mua bản quyền vĩnh viễn
Độc lập trên máy tính cá nhân
Máy trạm trong hệ thống client/server
Chế độ màu:
Đối tượng scan chụp:
Tốc độ scan chụp:
Nhận dạng tài liệu:
Chỉnh xoay hình ảnh:
Chỉnh hình ảnh nghiêng:
Điều chỉnh hình ảnh:
Hiệu ứng (tiêu chuẩn) hình ảnh:
Điều chỉnh độ sáng:
Nhận dạng chữ (OCR):
24 bits, 8 bits, 2 bits
Tài liệu, giấy, hóa đơn, CMND, ảnh,…
Một nút bấm, scan trong 1 giây
Viền giấy, tự động định nghĩa nếu trang giấy bị khuyết
Xoay thẳng lại nếu giấy để lệch góc
Chỉnh lại góc độ hình ảnh để tài liệu thẳng thắn lại
Brightness, Exposure, Sharpness, Color, Gain,…
Màu, xám, trắng-đen
Cân bằng sáng tự động
Tiếng Anh, tiếng Việt
Đặt tên tài liệu:
Tên tệp:
Tên trang:
Định dạng các file đầu ra:
Định dạng các file đầu ra nhiều trang:
Đặt tên và chỉ định nơi lưu trữ
Tên các tệp trong tài liệu tự động theo thứ tự
Mỗi tệp có thể có nhiều trang trong 1 file và tự động theo thứ tự
JPEG, PNG, BMP, TIFF, PDF
TIFF, PDF
 Đặt hàng ngay